Welkom op de website van de Arboretumkerk

De kerk aan de Arboretumlaan in Wageningen, bekend als Arboretumkerk Vrijzinnig Op Weg, is het vrijzinnige huis voor mensen met uiteenlopende achtergrond.

 

U bent van harte welkom bij onze vieringen. Deze zijn ook digitaal te beluisteren via Youtube. Klik op LUISTEREN voor de Youtube kerkradio en op LEZEN om de liturgie te bekijken.

 

 

 

Zondag 7 juli 2024 :   Luisteren     Lezen  

 

Bericht

Jeugd

Tijdens de vieringen op de 2e en 4e zondag van de maand is er; oppas voor de allerkleinsten, een kleutergroep (Kiezeltjes),een kinderkring en een tienerkring. Daarnaast zijn er speciale vieringen voor jong en oud zoals de kinderkerstviering en kliederkerk. Ook voor ouders worden er regelmatig activiteiten georganiseerd rond ouderschap en geloofsopvoeding en een keer per jaar is er een kinderdankzegging voor alle kinderen die nieuw zijn in de kerk.

 

Oppas voor de allerkleinsten (0-3 jaar) en Kiezeltjes (3-6 jaar)

Op de 2e en 4e zondag van de maand is er oppas voor de allerkleinsten (0-3 jaar) en komen de Kiezeltjes (kinderen van 3-6 jaar) samen in Kosterijkamer. Deze is te vinden rechts bij de achterdeur.  Ze zijn vanaf 9.45 welkom.

 

Hoe ziet de viering eruit?

De kinderen beginnen in de kring. Er wordt een kaars aangestoken en een lied gezongen: “Dag vlam, dag bloem, dag doos”. In de doos zit elke keer een ander voorwerp, dat te maken heeft met het thema van de ochtend en met het prentenboek dat samen bekeken en voorgelezen wordt. Thema’s zijn bijvoorbeeld vertrouwen, alleen of samen zijn, vriendschap, groeien en vrolijk of juist verdrietig zijn. Na het verhaal gaan de kinderen spelen of knutselen.

Aan het eind van de viering van de grote mensen komen de Kiezeltjes samen met de allerkleinste kinderen in de kerk. Daar kunnen ze voorin zitten, op een bankje of op schoot bij de oppas, of bij papa of mama gaan zitten. Zo kunnen ze het slot van de viering meemaken en meezingen met het zegenlied.

De methode die voor de vieringen van de kiezeltjes wordt gebruikt heet “Kom in de kring” en is ontwikkeld door Corien van Ark. De leiding van de Kiezeltjes is in handen van Arina Verhoeven en Irene van Zee. Er is altijd extra oppas aanwezig.

 

Kinder- en tienerkring (7-12 jaar)

Op de 2 e en 4 e zondag van de maand is er een apart programma voor kinderen (6-9 jaar) en tieners (10-12 jaar). De kinderen komen eerst mee naar de kerk en maken het begin van de viering van de volwassenen mee. Daarna gaan ze naar hun eigen ruimte. De indeling van de groepen is gebaseerd op leeftijd en ontwikkeling. 

 

Wat wordt er gedaan?

In de kringen wordt aangesloten bij de verhalen die op dat moment in de kerk worden verteld. Er worden verschillende methoden gebruikt die passen bij het verhaal. Zo is het mogelijk dat we buiten actief aan het bouwen gaan met de dingen die we vinden in het bos of juist naar een Godly Play verhaal gaan luisteren, wat een meer verstilde vorm van vertellen is met behulp van kunstzinnige materialen. 

Leiding: Cecile Singh–Povel, Marloes Splunter, Marleen Kemink en Roos Anne Brandsma

De kringen worden voorbereid en uitgewerkt door jeugdwerker Esther van Hoeve 

 

Kinderkerst en kliederkerk

Vier keer per jaar zijn er grotere vieringen die speciaal voor kinderen zijn bedoeld zoals de kinderkerstviering en de kliederkerken. In deze vieringen gaan jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Deze vieringen worden georganiseerd door de jeugdwerker; Esther van Hoeve.

 

Bij de geboorte van de kinderen

In de Arboretumkerk kunnen ouders in een speciale viering hun dankbaarheid voor de geboorte van hun kind uitspreken te midden van familie, vrienden en de gemeente. Deze viering wordt in een aantal bijeenkomsten voorbereid, samen met de predikant en andere ouders. De gemeente heet de kinderen van harte welkom en belooft de ouders bij te staan waar het passend en gewenst is.

 

Ouders: Zin in opvoeden

Elke 4de vrijdagavond van de maand maken we samen een wandeling waarin we verschillende thema’s rond ‘zin in opvoeding’ de revue laten passeren. We gebruiken theologische/pedagogische beschouwingen en zelf in te brengen casussen om te reflecteren op onze eigen ervaringen in opvoeden. Daarnaast denken we na over de rol van geloof in het groot brengen van kinderen. 

+