In de wereld

Geschreven: donderdag 06 December 2012 13:31

Wij zijn als kerk actief in de wereld om ons heen, zowel nabij (in Wageningen en omstreken) als ver weg (bijvoorbeeld projecten in het buitenland). Veel leden en vrienden zijn maatschappelijk actief en betrokken, via hun werkkring en / of als vrijwilliger. Zij kunnen hun waardevolle kennis en talenten bij ons bundelen of een plaats geven. Wij zijn als Arboretumkerk mede betrokken bij meerdere lokale sociale initiatieven en veel leden of vrienden zijn daarbij actief in besturen of werkgroepen.

 

Wij zijn ook Groene Kerk, hetgeen betekent dat wij zorgen dat we duurzaam inkopen, Fairtrade producten hebben, een duurzame energievoorziening hebben, een duurzame bank hebben (Triodos rekening), en kringlooppapier gebruiken. Ook hebben we jaarlijks een Groene Dienst, hetgeen betekent dat de viering plaats vindt rond een groen en bijbels thema. Om het groen zijn echt te verankeren in de kerk heeft een bestuurslid duurzaamheid in zijn/haar takenpakket.

 

Binnen de Taakgroep Wereld kun je op dit moment actief zijn rond de volgende maatschappelijke doelen – maar je kan ook zelf nieuwe doelen inbrengen – :

 

Steun aan Safina, een project voor aidswezen en lokale opleidingen in Tanzania

Stichting Irbid, een project om Syrische vluchtelingen in Jordanië te steunen

Inloophuis Markt 17 in Wageningen

Steunfonds vluchtelingen in Wageningen

WMO en Diaconaat in Wageningen

Sociaal Noodfonds Wageningen

Stichting Present Wageningen

ISOFA – schuldhulp maatjes in Wageningen

Odensehuis, dagopvang voor beginnende dementie en kwetsbare ouderen in Wageningen

 

+