Wortels

Geschreven: woensdag 01 April 2015 16:48

Het logo van de boom heeft twee wortels. Zij verwijzen naar de oorsprong van de Arboretumkerk. Deze ligt in de doopsgezinde en de vrijzinnig-protestantse traditie.
 
De doopsgezinden hebben hun wortels in de zestiende eeuw, in het begin van de reformatie. Zij vormden kleine Bijbelse gemeenten, waar persoonlijke keuze en verantwoordelijkheid kernwoorden waren. Vandaar hun voorkeur voor een persoonlijke geloofsbelijdenis en de volwassenendoop. Vanouds behoren zij tot de vredeskerken. De landelijke organisatie is te bereiken via: www.doopsgezind.nl

De vrijzinnig-protestantse traditie gaat terug naar de negentiende eeuw en kreeg vorm in groepen als de Nederlandse Protestantenbond (NPB). Ook in Wageningen ontstond een dergelijke afdeling. Zij staat voor een spiritualiteit waarvan de kernen zijn: verwondering over het bestaan, eerbied voor al wat leeft en een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft. De landelijke organisatie is te bereiken via: www.vrijzinnigen.nl

Sinds zomer 2012 treden we naar buiten als Arboretumkerk Vrijzinnig op weg.

+