Bericht

boom ZWVerbondenheid


Verbonden zijn met jezelf
Verbonden zijn met de ander
Verbonden zijn met God
Het één staat niet los van het ander

Leven wint aan diepte door verbondenheid.

+